Szent Balázs

logo

Bemutatkozik az iskola

Az intézményről

A Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda a bajai felsővárosi városrészben található. Falai között több, mint 160 éve folyik oktató-nevelő munka, fenntartója a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye.

Földön fekvő kisfiú krétarajzzal

Túl a Felsővároson

Az elmúlt nagyjából négy évet leszámítva az iskolánkban tanuló gyerekek többsége a felsővárosi városrészből, azaz a körzetből érkezett. Az elmúlt években viszont ez a folyamat teljesen átalakult. Okai mögött két tényező bújik meg. Az egyik, hogy pedagógusaink innovatív szemléletűek, nyitottak az alternatív, ill. a reformpedagógiai irányzatok iránt. A Waldorf, a Montessori-iskolák gyakorlatait, más iskolákban látott jó gyakorlatokat igyekszünk beilleszteni a mindennapi pedagógiai munkába. 

Ennek a törekvésnek a híre az elmúlt években elterjedt a városban, így Baja összes városrészéből érkeznek az intézményünkbe tanulók. Olyan családok vállalják fel az otthonuk és az iskola közötti nagy távolságot, akik számára fontosak a modern pedagógiai elvek, nyitottak a képességorintált oktatás irányába, szakítva ezzel a teljesítményközpontú tanítással. A másik ok a fenntartóváltásnál keresendő. Azzal, hogy 2016-ban az iskola egyházi fenntartású lett, lehetősége nyílt egy szabadabb, a helyi igényeket figyelembe vevő tanítási- nevelési gyakorlat kialakításához, a körzethatárok megszűnésével a tanulói összetételt is szabályozhatja. A Szent Balázs Katolikus Általános Iskola továbbra is fogadja a BTMN és SNI tanulókat, de már figyelembe veszi ezen tanulók arányát az egyes osztályokban. Bizonyos létszám felett nem vesszük fel őket, hiszen a sikeres integráció és fejlesztés kulcsa a megfelelő arányokban rejlik.

Pedagógiai módszereink

Nevelési célkitűzéseink teljesítése érdekében az alábbi eszközöket, eljárásokat alkalmazzuk:

Infrastruktúra

Az iskola infrastruktúrája jónak mondható. A 2010/2011-es tanévben a DAOP pályázatnak köszönhetően közel 400 millió Ft értékben felújítás, infrastrukturális fejlesztés valósult meg, korszerű körülményeket teremtve ezzel a nevelő – oktató munkához. A felújítás érintette a zöldterületeket, a játszó és sportudvarokat is, megteremtve a lehetőségeket a jó körülmények közötti szabadtéri foglalkozásokhoz. 

Az osztálytermekben kivétel nélkül található digitális tábla, internet-hozzáférés, valamint ergonometrikus székek. A pedagógusaink mindig nagyon ügyelnek, hogy a tantermek gyermekközpontúak és esztétikusak legyenek. Ezért minden osztályban van beszélgetőkörnek alkalmas, szőnyegezett rész, egyedi, saját dekoráció. Tanulói laptopok is segítik az oktató munkát. 

Jelenleg is folynak fejlesztések, az egyházmegye közel 120 milliós infrastrukturális támogatásából megújulnak a vizes blokkok, nyílászárók, új közösségi tér épül, gyakorlatilag újjászületik az iskola. Egy digitális pályázat megvalósítása is zajlik, a pedagógusok tabletekkel és LEGO-val támogatott új tanulásszervezési eljárásokat tanultak, s adaptálják a tanítási órákba. Az első évfolyamon bevezetésre került a Játékóra, mely Lőrincz József játékkészítő mester gondozása alatt fedi le az előkészítő szakaszt.

Osztálytermi faldísz
Tantermi pihenősarok
Feliratos lépcsősor
Óvodai játszószoba

Programjaink

Balázsjárás 2021
Orgonáló kislány
Floor ball diákolimpia

Az intézmény programjai többnyire két érték köré szerveződnek, egyik az egyházi, hitbéli programok, másik a környezetvédelem, mivel az intézmény 2016 óta Örökös Ökoiskola. Minden hónapban egy iskolamisén, minden héten egy közös áhítaton vesznek részt a gyerekek. A hitéleti tevékenység kiegészül a jeles napokhoz és nagy szentjeinkhez kapcsolódó projekthetekkel (Szent Márton, Szent Erzsébet, Szent Balázs).

Állandó programsorozata az iskolánknak a közel egy tanévet átívelő Ovi-Suli. Szervezője mindig az adott osztályfőnök és osztálytanító. A nyújtott iskola előkészítő program célja a zökkenőmentes, sikeres iskolakezdés. A délután hasznos eltöltésére is nagy hangsúlyt fektetünk, számos ingyenes szakkör – floor ball, sakk, kortárs tánc, természettudományi, színjátszó, talajtorna, Bozsik-foci- közül válogathatnak a gyerekek, így biztosítva a többek között a tehetséggondozást is.

Nyitott iskolának valljuk magunkat, ezért bármikor megkereshetnek bennünket kérdéseikkel. Tudjuk, hogy Önök nélkül, a család nélkül, nehezen valósulhatnak meg célkitűzéseink, ezért a szülői ház véleménye mindig is fontos volt, fontos lesz számunkra. Várjuk Önöket, keressenek bizalommal!