Szent Balázs

logo

Bemutatkozik az óvoda

Kedves Szülők, Érdeklődők!

Nagy szeretettel köszöntjük Önöket a bajai Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda honlapján!

Tartalmaink folyamatosan bővülnek majd,  így egyre több információval szeretnénk segíteni, hogy minél átfogóbb képet kaphassanak intézményünkről.

Óvodás gyerekek ünnepi viseletben

Családias légkör

Az óvoda fenntartója a 2017/2018- as nevelési évtől a Kalocsa- Kecskeméti Főegyházmegye lett. Az épület családi házak között található, távol a főúttól. Jelenleg 3 csoportban, a férőhelyeket szinte teljes létszámmal kitöltve zajlanak az óvoda mindennapjai. Fontosnak tartjuk a családias légkör megteremtését, a gyerekek biztonságosan mozognak az óvoda területén, mindenki ismer mindenkit.

Felújított épületünkben biztosítjuk a gyermekeknek az egészséges, nyugodt, esztétikus környezetet. Udvarunk is megújult, korszerű mozgásfejlesztő eszközök kerültek elhelyezésre. (mászókák, rugóshinta, libikóka, csúszdák, stb.), melyek segítik, kiegészítik a mindennapos szabad levegőn történő mozgás lehetőségeit.

Pedagógiai szemléletünk

Ismerkedjenek meg pedagógiai programunkkal, céljainkkal, feladatainkkal, munkatársainkkal, az óvodáink által szervezett változatos tevékenységekkel, programokkal.

Gyermekközpontúság

Pedagógiai programunkat az óvoda hagyományainak, arculatának megőrzésével, a törvényi előírásoknak megfelelően, a gyermekek érdekét szolgáló szülői igényeket figyelembe véve alakítottuk ki. 

Hétköznapjainkat a hitélet ünnepei, a hagyományok ápolása színesíti. Óvodánk célja, hogy a családi nevelés folytatásaként, és azzal együttműködve, szeretetteljes légkörben, jó példával biztosítsa a gyermekeknek a hitre való nyitottságot. Célunk, hogy támogassuk a szülőket a nevelésben és a gyermekeket abban, hogy sikeres, a változó világhoz, elvárásokhoz alkalmazkodni tudó, társaikkal együttműködésre képes emberekké váljanak.

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően biztosítjuk minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, a gyermeki személyiség teljes körű kibontakoztatását.

Minden gyermek egyedi, megismételhetetlen személyiség, egyéni fejlődési úttal és ütemmel, tanulási stílussal rendelkezik, ezért ezek figyelembe vételével alakítjuk ki az egyéni fejlesztés lehetőségeit.

Óvodánkban kiemelt feladatunknak tartjuk a népi hagyományok és a keresztény ünnepek tartalmának megismertetését, a gyermekhez közeli feldolgozását, megszerettetését mind a gyermekekkel, mind pedig a szülőkkel.

Törekszünk változatos, élményekben gazdag programokat biztosítani óvodásaink mindennapjaiban. Sok vidám, örömteli játék, érdekes programok, kézműves foglalkozás, mozgás, ének, zene, tánc, mese tölti ki, amelyet a mindennapos gyertyagyújtások, elcsendesedések tesznek még bensőségesebbé.

Ezek az alkalmak tanítják meg gyermekeinket egy kicsit elcsendesedni, befelé figyelni. Itt ismerhetik meg a pedagógusok és a dadus nénik segítségével a szereteten alapuló értékrendet, az egymásra való odafigyelést, a rácsodálkozást Istentől kapott teremtett világunkra, hogy azt Istentől csak kölcsön kaptuk és felelősek vagyunk érte. Megtanulhatják gyermekeink az értékek felfedezésének örömét, védelmét, megőrzésének módját.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek kellő mennyiségű és minőségű mozgásra kapjanak lehetőséget. A mindennapos játékos átmozgató tornák mellett lábboltozat erősítő tornával segítjük a gyermekek egészséges testi fejlődését, melyek során sokszínű mozgásfejlesztő eszközöket biztosítunk számukra. Mindennapjainka beépítettük a Magyar Gábor által kidolgozott Mozgáskotta módszert is.

Valljuk, hogy hatékony nevelőmunka csak a családokkal együttműködve valósulhat meg, ezért rendkívül fontosnak tartjuk a szülőkkel való hatékony kommunikációt és szorgalmazzuk aktív részvételüket óvodáink rendezvényein, nyílt napjain, programjain.

Óvodánk ugyanúgy, mint a város többi óvodája, térítésmentes.
Nyitvatartásunkat a szülők igényeihez alakítottuk ki, így 6:30-tól 17:00-ig van nyitva.

Reméljük, új honlapunkon kellő információt és átfogó képet kapnak intézményünk életéről! Óvodánk minden munkatársa nevében kellemes böngészést kívánunk!